July 12, 2009

Sandrigon in Bulgarigon: ПОСЛЕДНАТА ГОСПОДНЯ МОЛИТВА ("Final Lord's Prayer"?)


Mr Anton Abadzhiev has struck again, translating one of S. Sandrigon's Seven Prayers - Jesus Prayer (pictured in illumination above.) He's already translated Song of Defecation, Report from the Dee, & there's rumor that a Saga of Jenny exists, which he wants to publish in an illuminated bilingual edition. I'm not sure when they'll actually get published in Култура, Искуство, Литература (Culture, Art, Literature), where he published Mr Quill's story, but they exist now on the internet:

ПОСЛЕДНАТА ГОСПОДНЯ МОЛИТВА


Вий се присмивате на мен, обични мои и мерзавци, за мойто екстатично боговерие?
Не ще откарате задълго след моето проклятие.
Че никой тирбушон не е чак толкоз къс и няма майка на издръжка тъй мързеливо
лицемерна.
Видях как произведен от цивилността моралът отива във канала и напуска сцената
Говоря сериозно – аз съм причината.
А вий сте долни гащи на вселената.
Така че, намалете малко, обични мои и мерзавци, че моят онколог хегелианец е, и
нямам капка настроение.
Молете се за мене бездиханно, че животински ток да тръкне по козината на сънливеца
и скъса туй болезнено спане.
Или поне налейте го с кафе.
Свети Августин не се реши да разруши покоя на историчните калугерки там,
в Покипси.
Но аз не съм изтънчен тип, уви, и каня се да разтреса една многовековна нация
С вибрации от баритон и бас
Дали е правдата във всичкото движение за нас?
Дали я има правдата в какво-било, освен в петрола и всички сквернословности?
Я, зарежи. Щом е готов не с люлчина песен човекът се буден държи. И изключи звъна
на телефона си.
В най-смелите фантазии аз вярвам, но не мисля, че Канада е готова за чернокожа
Президентка,
Освен сервирана със сос.
Добре ми е да разиграват масите, не вярвам на заемодавците, обичам да си плащам
рентата.
Ще ви помогна да излезете от усмирителната риза, дано не кажете , че съм говорил сам, под нос.
Ще превъзнасям
и без, и с Уитман кръста ще възславя,
а вие цялата си искреност вложете в молитвите за вече невидимото, но тая книга не забравяйте
без срам наред със другите на най-високата полица я поставяйте.


I don't know why he made "peace" in yellow? I took his Report from the Dee to a reading circle, & read both the original & the babelized. But with
Bodily Purification & Final Lords, the re-translated google translation is too chaotic with too many untranslatable words to get anything solid. But there's a few beautiful moments in the re-re-translation:

...that my oncologist is Hegelian, and no drop of humor...

...Or at least draw him with coffee...

...But I am not sophisticated type, alas, and ask to shake a nation long
With the vibration of the baritone and bass
Is it righteousness in the movement for all of us?
Is it righteousness of what has-been, except oil and skvernoslovnosti?

...In most courageous fantasies I believe, but I do not think Canada is ready for black Prezidentka
Moreover served with sauce...

...Will help you exit the straitjacket, I hope not say that I talked myself under the nose...

...And you all put into their sincerity prayers already invisible, but this book does not forget without shame along with others at the highest policy put it.

3 comments:

antonabadzhiev said...

I told you about the nine yards I promised. And, yes! The poems appear in The Culture&Art&Literature in the early August. They could have appeared in the July's edition, but I published one of my short stories. That's really nasty.
MEA CULPA!MEA CULPA!

Essąn Dragone said...

Hey that's great news! Ten yards!

Anonymous said...

Здравия всем,

Самая стабильная [url=http://popplers.ru/]партнерка[/url] [b]Popplers.ru[/b] предлагает Вам сотрудничество на выгодных условиях. Мы покупаем ваш ру трафик по выгодным ценам. Владельцам сайтов, вебмагазинов и веб мастерам мы предоставляем выгодные условия, отзывчивую поддержку и проффесиональный подход в непростом бизнесе рунета.
прекрасная возможность надежно заработать, выгодная рефферальная программа, направьте ваш ру трафик в нужное русло, в русло прибыли которое принесет вам [url=http://popplers.ru/]Партнерка[/url] [b]Popplers.ru[/b] . Вывод средств в WebMoney или PayPal, возможность срочных выплат в любой день недели, личный подход к каждому адверту.

Наши расценки за 1000 уников:

DoorWays - 6у.е.
Popunder - 5у.е.
CJ - 5 у.е.
Clickunder - 4 у.е.

Ждем Вас в наших рядах!

ICQ: 498994074